BLOG
Luc Sala

avicenna.jpgzie ook https://www.youtube.com/watch?v=hklptsPi4mQ   interview met Ab Gietelink en www.lucsala.nl/coronaboek/ voor gratis download van updated boek.

The disease flees from happiness and joy

Quote van Avicenna, Ibn Sina, also known as Abu Ali Sina,was a Persian polymath who is regarded as one of the most significant physicians, astronomers, thinkers and writers of the Islamic Golden Age, and the father of early modern medicine (980-1037 CE)

 4 augustus 2021: Niet 15% ziekenhuispatienten gevaccineerd, maar 36,75 %

Weer een staaltje manipulatie van cjfers!

Door te goochelen met cijfers weet men de indruk te wekken, dat er in de ziekenhuizen nauwelijks gevaccineerden liggen, maar even analyseren wat men aangeeft geeft heel andere resultaten, namelijk dat niet 15% maar meer dan het dubbele van de ziekenhuisbedden feitelijk bezet wordt door mensen met vaccinatiebescherming. En dat was midden juli, nu is het zeker erger! Het niet vermelden van eerdere vaccinatie bij positieve testen is ook zo’n gotspe, allemaal om mensen maar aan de prik te krijgen, die dus steeds minder werkt, desnoods maar een derede en vierde etc.

Op het dashboard laat de overheid zien hoeveel COVID-19-patiënten per dag in een ziekenhuis zijn opgenomen. Die cijfers zijn heel precies, omdat elke COVID-19-patiënt die wordt opgenomen in een ziekenhuis in een centraal systeem van Stichting NICE wordt geregistreerd.. In een ander registratiesysteem, namelijk van het RIVM (CIMS), wordt van alle mensen die hiervoor toestemming hebben gegeven, bijgehouden wie een vaccinatie heeft gekregen. In dat systeem wordt ook bijgehouden wie een eerste of een tweede prik heeft gehad. Vanwege privacyregels zijn de twee systemen nog niet aan elkaar gekoppeld (Dat hadden ze wat eerder kunnen opmerken!!). Daarom weten we niet automatisch van de COVID-19-patiënten die worden opgenomen in het ziekenhuis wie wel en niet gevaccineerd is (na 8 maanden vaccineren een brevet van onvermogen). Aan het koppelen van die twee systemen, waarbij rekening wordt gehouden met de privacy van patiënten, wordt op dit moment gewerkt.

Bijna driekwart van de COVID-19-patiënten uit een recente steekproef onder longartsen geeft volgens het RIVM aan (74%) die in de week van 12 juli zijn opgenomen in het ziekenhuis was niet gevaccineerd of maar deels gevaccineerd. COVID-19-patiënten die deels gevaccineerd zijn, hebben 1 van de 2 prikken gehad. 15% van de opgenomen patiënten was wel volledig gevaccineerd, maar daarvan had 5 % een al bekende slechte afweer, bijvoorbeeld door een afweerstoornis of het gebruik van medicijnen die de afweer verlagen. Van 11% van de COVID-19-patiënten waren niet genoeg gegevens beschikbaar of ze waren voor een andere aandoening dan COVID-19 opgenomen en testten in het ziekenhuis positief op het coronavirus. De steekproef wijst uit dat volledig gevaccineerde mensen veel minder kans hebben om in het ziekenhuis terecht te komen.

Dat is dus manipulatief omgaan met cijfers, even de selektie beperken tot de groep waarvan wel alles bekend is geeft het volgende beeld:

 

zieknhuisvaccin.jpg

26 juli: alles is chaos, maar ministers en koning lekker op vakantie elders

De Europese code rood roept allerlei maatregelen op, landen stellen eisen, maar het is erg veranderlijk en chaotisch, doorreizen mag soms, maar morgen kan het weer anders zijn. Nederland zelf acht zich groen, maar stelt wel eisen aan terugkeerders, namelijk een tests voor niet gevaccineerden, en dat gaat geld kosten, met anders het risico van een boete van 95 euro. Ook mogen meerdaagse festivals het hele seizoen niet meer, om onduidelijke redenen, want de cijfers lopen hard terug.

Ik bleef op het water in eigen land, maar blijkbaar geldt het negatieve reisadvies voor niemand, de kopstukken en de koning gingen weer lekker buitenslands. Wel even een Rutte roostering, Sylvana Simons gaf hem de schuld van alle corona doden, maar dat leek wat te emotioneel, dat Corona slachtoffers zou maken was te verwachten. Dat echter de kosten-baten in levensjaren wel afgewogen werden in 2020 en dat nevenschade in levensjaren vele malen groter was dan de directe Corona slachtoffers bleef ergens handen (bij Wiebes op EZ) maar is ontnuchterend, men wist dus dat er heel wat levensjaren werden opgeofferd om de oudjes en risicogroepen in leven te houden. Er komen steeds meer nare berichten boven water, over het beleid, de maatregelen, hoe er met geld is omgegaan, maar ook het gebrek aan aandacht voor preventie en behandeling door rivm en overheid gaat echt nog een kwestie worden, als blijkt dat delta en jota etc. uiteindelijk toch niet zo goed in te dammen zijn en vaccinatie een half lege optie blijkt.

Het hele beleid komt steeds meer onder vuur, Delta is lastig, je kunt nog anderen (ongemerkt) besmetten, dus die vaccinatie-papieren kunnen binnenkort wel in de vuilnisbak, alles gaat terug naar recente tests om toegang en veiligheid te garanderen, ook al blijkt dat betrekkelijk. De jongeren-golf zorgde even voor paniek, de festivals en disco’s werden weer snel de nek omgedraaid, maar dat valt te toch mee en zakken de cijfers weer af, en dat doen we dan nu? Er zijn wat meer positieve tests geweest, wat ziekenhuisopnames, maar niets dat echt bedreigen bleek, in aantallen IC en sterfte. Wel steeds meer berichten over nare bijwerkingen, de  cijfers zijn verontrustend. Per 1 aug. 491 overlijdens

 18 juli; onzekerheid troef, mini-golf treft vooral jeugd

De Kamer kwam terug van reces, had kritiek op het zwalkbeleid, roept om meer beperkingen, maar deed eigenlijk niks dan wat pruttelen. Feitelijk zijn we nu afhankelijk van wat andere landen allemaal eisen door de code rood, want reizen moet, ook de ministers gaan vrolijk tegen hun eigen advies is op vakantie elders, maar nemen vast zwemvestjes mee, want je weet maar ooit met al dat water. Zou er al iemand een paar miljoen zandzakken hebben aangeboden via een stichting zonder winstoogmerk? 

De pockets van besmettingen treffen vooral de jeugd, die disco’s werden superspreader-lokaties, maar dat was te verwachten. Dus zitten we een paar weken met hogere cijfers, wat toename in ziekenhuis opnames, maar geen echte crisis-situatie. We zullen zien, ik ga lekker varen in eigen land , iedereen een veilige vakantie gewenst.

13 juli: RIVM komt eindelijk met vaccinatiegegevens positief getesten en stelt dat 84% niet gevaccineerden betreft en 16% gevaccineerden, maar vergelijkt appels en peren! En geen info over delta onder de getesten!

Eindelijk, op die info zaten we allemaal te wachten, waarom kwam die niet eerder boven water, en waarom komt het RIVM nu weer met statistische leuterkoek en dus cijfers die nergens op slaan? Wie laten zicht testen? Dat zijn in essentie twee groepen, de ene die verschijnselen heeft en wat klachten en wil weten wat het is, dat zijn dus de mensen met symptomen die zouden kunnen samenhangen met Covid. De tweede groep zijn mensen die een testbewijs nodig hebben voor reizen, deelname aan evenementen, toegang, voor hun werk, etc. Die hebben geen klachten, en zijn dus op z’n slechts asymptomatisch en op z’n best negatief voor Covid. Natuurlijk zitten daar veel jongeren bij, dat is op dit moment de groep met de hoogste aantallen positieve tests.

Van de enorme toename in de testerij de afgelopen weken is een zeer groot deel die tweede, asymptomatische of negatieve groep, die zo’n testbewijs ergens voor nodig hadden. Stel nu dat dat de helft van de hele testpopulatie is, dus 50%. Daar zitten dus ook onverhoopte positieve tests bij, tegenvaller, maar ja, beter dan niks weten en anderen besmetten.

Maar dan blijft er dus de eerste groep, de mensen met symptomen, bij de aanname (ik denk dat die nog kleiner is dan 50% eerder 40%) maar rekenen we even met 50%. Daarvan blijkt dan niet 16%, maar 32 % dus wel gevaccineerd, en dat is wel eventjes een heel ander cijfer dan het RIVM opgeeft (met nog wat leuke aannames dat niet gevaccineerden dat niet willen opgeven, dat is niet gemeten maar ingeschat). Je kunt het sommetje ook als volgt maken, 50% van de niet gevaccineerden (84%) kwamen niet met klachten, dat is 42% en dan zouden de gevaccineerden dus de meerderheid van de positieve tests omvatten, 58%. Maar ook gevaccinerden komen voor een bewijs, voor bepaalde vluchten is dat een extra vereiste, dat zou wel een s25% kunnen zijn. Dan wordt het beeld nog gecompliceerder, maar de trend die ik zie en voel, dat de Israelische 36% bevattelijkheid voor gevaccineerden, komt wel beter in beeld. En dan is een feestje of vliegtuig met gevaccineerden dus 36% belast met potentieel besmettelijke, en dat is maar een klein deel misschien maar 1% van hen. Maar zit er een tussen, dan krijg je een superspreader want die 36% kan het wel oppikken en de niet gevaccineerden natuurlijk al helemaal, zoals bij bepaalde discofeesten leek, andere gaven geen problemen. Allemaal statistiek en stochastische waarschijnlijkheden (kansberekening) en ik hoop dat mensen als Maurice hier wat mee kunnen, maar het RIVM is daar niet voor geëquipeerd. Nu is dit spelen met cijfers, maar het RIVM gooit alles op een hoop, statistisch nogal rommelig, maar dat bleek al eerder. En toevallig past het goed in het vaccinatiedwang plaatje.

12 juli; excuses, maar de onzekerheid over reizen en events blijft, en derde prik lijkt optie

Rutte maakt excuus, de persconferentie op 9 juli was een flop en dansen met Janssen was ook fout, maar het woord bewuste manipulatie valt niet. De Jonge blundert wel meer, de man is overvraagd, dat is wel duidelijk, bij het CDA willen ze hem ook niet meer (functie elders lijkt logisch).

We maken Pfizer wel steeds rijker, want een derde prik met hetzelfde vaccin is nu het idee, wat zou de immuniteit versterken, want die zou na een paar maanden toch wel afzwakken, zegt het OMT. Dat Pfizer gewoon met een heel nieuw vaccin moet komen, dat nieuwe varianten wel dekt, is een logische keus (maar dan blijven we aan de gang en zijn oude vaccinaties en registraties dus steeds minder waard). Maar ja, je moet wat, en het volk wil prikken, dus vooruit, dit najaar, een derde ‘jab’. Dat natuurlijke immuniteit juist steeds beter wordt, en wie Corona heeft gehad dus steeds beter tegen het virus en de varianten kan, vergeet men maar.

De Delta-variant (eerst India genoemd) die opdook en niet altijd door vaccinatie wordt buitengesloten, maar 64% volgens Israel en nu ook Frans onderzoek, is lastig en agressief, maar blijkbaar niet erg ziekmakend en dodelijk. Maar ook elders blijken lastige mutaties (Kappa, Lambda), vooral daar waar echt miljoenen mensen worden gevaccineerd. Een virus muteert uit zelfbescherming, meer vaccins, meer mutaties. Dekkend vaccineren is vragen om mutaties, zo wekt de biologie!

Ondertussen begrijpt men wel, dat gevaccineerden ook niet veilig zijn, al horen we niet welk deel van de positief getesten nu wel of niet en waarmee gevaccineerd zijn. Heel sneaky, bijna opvallend manipulatief want iedere viroloog moet toch met die vraag zitten? Dus moet er ook met vaccinatie-paspoort of QR-code toch maar getest worden (en die is dan maar 24 uur geldig). Test-samenleving, al die vaccinatie-papieren zeggen niet veel als het vaccin toch niet echt zker helpt. De bijwerkingen zijn er ook nog, het aantal doden daardoor groeit sneller dan de ‘echte’corona-doden.

In de kamer besloot men dat ziekenhuisopnames de leidraad moeten zijn, maar links inclusief D66, was tegen, ook Volt. En Ja21 waren tegen. Van Haga die nu opereert als BVNL was voor, net als CDA, VVD, PVV, Denk en FVD. Helaas ziet het buitenland dat misschien anders en gaan we op rood.

11 juni; wie weet wat, de regering moddert maar door

Persconferenties zijn niet om vragen te beantwoorden, maar om het volk te indoctrineren, waarom wil de pers dat nou niet begrijpen en blijft maar nare vragen stellen? “Wij, van we hebben gelijk en maken wel foutjes maar daar mag je niet over zeuren, organiseren toch zo’n event, dus wees eens braaf, journaille!”.

De democratie is een farce aan het worden, we worden niet geregeerd per decreet, maar per persconferentie en dan moet iedereen het maar weten, dat is de openbaarmaking en anders moet je maar zoeken op internet, net als kamerleden, die moeten het ook maar uitzoeken! (zei de Jonge tegen van Haga)  Uit beleefdheid mag de Tweede Kamer nog even zeuren, maar die moeten gewoon stempelen, de coalitie is toch nog aan de macht en in de meerderheid? Formeren doen we in de achterkamer, en haast is er blijkbaar niet meer. Misschien zou het helpen als je demissionaire ministers gaat betalen als kamerlid en niet als minister, want die rol spelen ze nu toch!

Een debat in de Kamer zou een uitwisseling moeten zijn tussen kamerleden, een debat van en tussen gekozen volksvertegenwoordigers, maar tegenwoordig is een debat meest een soort vragenuurtje, waar de minister of ministers worden ondervraagd en bekritiseerd. Daarmee ontkent de Kamer haar primaire taak, zij zijn het die de regering moeten aansturen en controleren, niet andersom. Een debat zou, en is het meestal niet, een discussie moeten zijn over het beleid, over de minister en geen discussie met de minister. De tegenmacht, waar men nu zo graag over praat, geef je dan weg. Het is aan de Kamer om “gezamenlijk en in debat” tot een oordeel te komen en dat via moties aan de regering of instituties mede te delen. Maar nu zien je vaak maar een paar kamerleden en een minister, van onderling debat is nauwelijks sprake.

10 juni; chaos en terugtocht

De jongeren gingen aan de haal met de leus “dansen met Janssen’ en op reis, besmetten elkaar (doorhalen en lamzuipen is geen echte weerstandsbouwer)  en kwamen terug met delta. De tests waren niet waterdicht, discofeesten werden besmettingshaarden. Dus gingen de cijfers weer omhoog, in ieder geval de testresultaten, waarvan we nog steeds niet weten welk deel gevaccineerd was, dat wordt angstvallig uit alle statistieken weggehouden. Misschien wel omdat daarmee de hele vaccinatiedwang een beetje belachelijk wordt, als je ook met 1 of 2 prikken toch corona kunt krijgen. In iedere geval de disco’s, festivals en evenementen weer zo goed als op slot, reizen wordt misshcien moeilijker, maar niemand weet hoe dat gaat lopen, ook de Jonge niet. Afwachten en niks boeken is het devies, ga maar in eigen land rondkijken. De horeca mag nog, maar ook weer wat beperkter, doorzuipen mag ook niet meer.

8 juni; Reizen onzeker; De Jonge manipuleerde bewust (met de Dansen met Janssen oneliner) de jeugd om ze tot vaccinatie te verlokken.

De mooie zomer begint al aardig te verdonkeren, de opflakkerende Delta (die ook niet goed door vaccinatie wordt ingedamd tenminste volgens Israel dat maar 64% dekking constateerde)  gooit alles weer om. Code Oranje (volgens EU nu al geldend voor deel) of rood dreigt voor Nederland, dat kan reisbeperkingen uit en misschien ook weer voor inreis veroorzaken, verplichte quarantaine, etc. etc.

Het is allemaal erg onzeker. Met de Reisapp van Buitenlandse Zaken en Douane heeft u zogenaamd betrouwbare reisinformatie bij de hand en ontvangt u bericht wanneer een reisadvies verandert. Tenminste, dat was het idee, in de praktijk zijn er lokale eisen zoals toch recente PCR-test, lokale QR-codes, formulieren, online verplichtingen, termijnen na vaccinatie die het allemaal erg ondoorzichtig maken. Luchtvaartmaatschappijen moeten alles checken en als je ter plekke wordt teruggestuurd, moet je hen extra betalen. Dus check meer bronnen, zoals de anwb en de luchtvaartmaatschappij. Gezien de onzekere delta-piek loop je nogal sico als je iets boekt waar je niet onderuit kunt of als er een quarantaine verplichting ontstaat bij terugreis, of die zelfs onmogelijk wordt.

Toen de gezondheidsraad op 29 juni vaccineren voor 12-17 jarigen goedkeurde haastte de Jonge zich om dat direct uit te rollen en vertelde jongeren dat als ze vandaag nog het Janssen vaccin lieten prikken, ze vanavond naar de kroeg konden. Dat terwijl hij wist dat er plannen waren om er een termijn van 2 weken tussen te plakken. Hij geeft dat ook toe, het was bedoeld om vaccineren te bevorderen. Dat is misleidend, bewuste manipulatie, sluikdwang. Ook vertelde hij dat kinderen beslissen, ook dat is fout en misleidend, de wet is duidelijk.

7 juni: Waar gaat het naar toe, na Delta de Jota, Kappa, Lambda variant en dan? Omega!

De zomer van 2021 begon heel aardig, allerwegen werden er versoepelingen ingevoerd, het ene land wat eerder dan andere, en in sommige werelddelen tiert Corona nog welig, maar in Europa vieren we een redelijke ‘vrije zomer’.
Dat wil zeggen, er zijn twee verontrustende trends, die beide min of meer met de mantel der vaccin-liefde afgedekt worden.
A: dat het aantal ernstige bijwerkingen en zelfs sterfte door vaccinatie in ons land mogelijk meer slachtoffers eist dan Corona zelf, zoals blijkt uit de Lareb officiële cijfers.
B; de Delta-variant (eerst India genoemd) die opdook en niet altijd door vaccinatie wordt buitengesloten. Maar ook elders blijken lastige mutaties (Lappa, Lambda), vooral daar waar echt miljoenen mensen worden gevaccineerd. Een virus muteert uit zelfbescherming, meer vaccins, meer mutaties.

De deltavariant van het coronavirus kwam uit India, raakte Engeland behoorlijk en dook in juni hier op. Het bleek sneller en heftiger dan de Britse alfa variant, men spreekt al over ‘Covid on steroids’. Delta maakte volgens cijfers van het RIVM eind juni bijna 20 procent van de besmettingen uit, in de grote steden en onder jongeren nog meer, en zit rond 6 juli op 50% en zal snel dominant worden. Dit leidde tot enige stijging in de testscores, die ook al stegen doordat meer reiswilligen zich lieten testen en ook terugreizende jongeren meer testen.

Dit is wat de overheid vertelt over hoe goed de in Nederland gebruikte coronavaccins tegen deze variant werken. “Volgens Engels onderzoek werkt het Pfizer/BioNTech-vaccin nog steeds goed tegen de deltavariant. Volledige vaccinatie met dit vaccin beschermt voor ongeveer 88 procent tegen COVID-19. Het Pfizer-vaccin beschermt je tegen de deltavariant wel iets minder goed dan tegen de alfavariant. AstraZeneca-vaccin beschermt maar voor voor 67 procent.” Dus in ieder geval 12% kwetsbare gevaccineerden!

Ook stelt men dat alle coronavaccins beter zijn in het voorkomen van ernstige COVID-19 en ziekenhuisopname dan in het voorkomen van de mildere gevallen. Maar misschien komt dat omdat de echte risicogroepen al zijn uitgedund en nu veel jongeren Corona krijgen.

Israëlisch onderzoek, waarvan de resultaten begin juli naar buiten kwamen, concludeert echter dat de bescherming veel slechter is. Het vaccin zou (voor 16 jaar en ouder) slechts een effectiviteit van 64 procent hebben tegen COVID-19 ( preventing infection and symptomatic illness). De bescherming tegen ziekenhuisopname was nog wel steeds hoog (93 procent). In iedere geval reden om het zeer breed gevaccineerde Israël weer tot mondkapjes te verplichten.
Levenscyclus en impact mutaties

Het lijkt duidelijk, dat de delta-variant op de rand van het vaccin-bereik ligt, niet iedereen is meer beschermd. Virussen willen ook overleven en muteren, wanneer ze niet meer door een vaccin of natuurlijke immuniteit gedekt worden, groeien de cijfers weer. De volgende mutatie, die ze jota zullen noemen, komt er onvermijdelijk aan en kan en zal waarschijnlijk nog meer buiten het vaccin bereik vallen, dan is een nieuw vaccin nodig. Dat muteren is een functie van het aantal gevaccineerden, hoe meer hoe sneller.

Breed vaccineren heeft dus nadelen, je houdt de mutatie gaande, met nare gevolgen zoals in Israël blijkt. Bij jota en volgende mutaties zal de bescherming van een oude vaccinatie dus geleidelijk verdwijnen. Iedereen opnieuw met nieuw vaccin injecteren, dan blijf je wel aan de gang. Vaccinatiebewijs dus waardeloos, zelfs bij delta blijkt dat maar beperkt.

Het duurt even voor dit doordringt, en misschien valt het mee, maar het onderliggende mechanisme kan niet ontkend worden. Gaan we door op de ingeslagen weg en doen niks aan preventie en behandeling, dan zitten we nog lang vast aan iedere paar maanden maar weer prikken. De laatste jota is hierover nog niet gezegd!

28 juni 2021: geen reactie op kindsoldaten tegen corona!! Gezondheidsraad gaat 29 juni accoord en direct wordt er gespoten!

Als kinderen vanaf twaalf jaar een coronavaccin toegediend krijgen, zal dat de verspreiding van het virus komende winter flink beperken, zo stelde Jaap van Dissel en het RIVM  Hij wil kinderen gebruiken als schild, ze de kindsoldaten in de oorlog tegen corona maken, een levend schild tegen de bedreiging, maar ten koste van hun gezondheid. "De modelleurs hebben het alvast doorgerekend en dan zie je dat de reproductiewaarde in de winterperiode met zo'n 15 procent afneemt als je kinderen vanaf twaalf jaar hebt ingeënt. Dat kan van belang zijn om de verspreiding ook in die periode laag te houden", zegt hij.
In landen als Duitsland en Frankrijk is het Pfizer-vaccin al goedgekeurd voor kinderen vanaf twaalf jaar. In Nederland is dat nu gedaan voor kinderen vanaf zestien jaar. "Daar hoop je ook het nodige van te leren. Volgens onze prognoses heeft het effect", zegt de RIVM-baas.

Ja, kinderen die ziek worden en minder weerstand hebben tegen Delta en lange termijn bijeffecten kunnen verwachten

Welke modelleurs, degenen die de derde golf voorspelden? En welk model, want dat maken ze niet openbaar!


Waarom pakt de pers dit niet aan, het is misleidend, onethisch en gevaarlijk. In het licht van Helsinki en Neurenberg zelfs misdadig te noemen. Kinderen vaccineren betekent ze behoorlijke risico’s laten lopen, terwijl het gevaar voor van een corona-infectie 300 keer minder is dan voor volwassenen.
Commentaar: Dit voorstel komt neer op het gebruiken van kinderen als schild om de ouderen te beschermen, ethisch zeer discutabel, denk aan hoe kinderen worden gebruikt door terroristen als levend schild.

Het gaat ook voorbij aan de waarschuwingen in onder meer de bijsluiter van Pfizer (pag 27) zelf, die waarschuwt voor 0,4% ernstige bijwerkingen in een proef met duizenden jongeren 12-15 jaar) en tegen vaccinatie adviseert. Dit terwijl het sterfte risico (CFR ofwel case fatality rate) voor mensen onder de 40 jaar al veel minder is dan het gemiddelde van 0,11 procent is en voor kinderen 0-19 maar 0,003% dus 30 keer minder dan voor de hele bevolking en dan meestal vanwege onderliggende aandoeningen. Who spreekt over 0,00001%  Dat risico is zeer klein, bijna verwaarloosbaar, jongeren tot 19 jaar lopen dus nauwelijks risico als ze corona krijgen en bouwen dan wel natuurlijke en veel bredere immuniteit op, die veel beter helpt tegen bv. de Delta variant. Vaccineren betekent een risico van 1 op 250 jeugdige gevaccineerden die ernstige bijverschijnselen krijgen. Over lange termijn effecten zoals vruchtbaarheid zijn geen harde feiten bekend, op bais van multigenerationele dierproven die niet zijn uitgevoerd zoals normaal voor vaccins. Zie https://artsencollectief.nl/wp-content/uploads/2021/06/EUA-27034-179-FS-for-Vaccination-Providers-Full-EUA-PI-final-5-19.pdf

 

25 juni;  Helderheid in categorie

De onrust over de Delta-variant wordt weer behoorlijk opgeklopt en in Israel blijkt dat heel brede vaccinatie toch nieuwe uitbraken niet tegenhoudt. Het lijkt er zelfs op, dat mensen die corona hebben doorgemaakt en niet gevaccineerd zijn, beter bestand zijn tegen de delta-variant. Dat is in zekere zin ook logisch, een vaccin beschermt een vrij smalle bandbreedte van een specifiek virus en virusmutaties. Als een virus buiten die bandbreedte muteert (en dat is een natuurlijke ontwikkeling,  het virus wil ook overleven en zoekt nieuwe zwakker plekken via mutaties) dan is de bescherming minder of nihil. De natuurlijk ontwikkelde immuniteit na besmetting is veel breder, en dekt een breder gebied. Dat is ook de reden waarom er gewaarschuwd is tegen al te brede vaccinatie, de kans op mutaties neemt dan toe. De Delta variant ligt waarschijnlijk op de rand van de bandbreedte van de bestaande vaccins, en dat blijkt nu steeds duidelijker uit het aantal gevaccineerden dat toch delta krijgt, zoals in Engeland en in Israel, waar heel breed is gevaccineerd.

Misschien is het goed als het RIVM eens wat duidelijker werkt met welke categorie personen men in al die grafieken en cijfers te maken heeft, zoals:

·       Ongevaccineerden die geen Corona hebben gehad (event. wel of niet getest)

·       Ongevaccineerden die Corona hebben gehad (event wel of niet getest)

·       Gevaccineerden die minder dan 2 weken geleden 1 x geprikt zijn en geen verschijnselen vertonen

·       Gevaccineerden die minder dan 2 weken geleden 2 x geprikt zijn (of 1 x Janssen) en geen verschijnselen vertonen

·       Gevaccineerden die weer positief getest zijn binnen 2 weken maar geen ziekenhuisopname

·       Gevaccineerden die positief getest zijn na 2 weken maar geen ziekenhuisopname

·       Gevaccineerden die minder dan 2 weken geleden 1 x geprikt zijn en in het ziekenhuis belanden

·       Gevaccineerden die minder dan 2 weken geleden 2 x geprikt zijn en in het ziekenhuis belanden

·       Gevaccineerden (na 2 weken) die in het ziekenhuis belanden

·       Gevaccineerden (na 2 weken) die in de IC komen

·       Ongevaccineerden die geen Corona hebben gehad (event. wel of niet getest) die in het ziekenhuis belanden

·       Ongevaccineerden die Corona hebben gehad (event wel of niet getest) en op de IC belanden

·       Sterfte per categorie

Het zou namelijk kunnen zijn, dat bijvoorbeeld mensen die Corona hebben gehad en dus meer natuurlijke weerstand hebben, minder bevattelijk zijn voor Delta. Dat zou vaccineren van jeugdigen contraproductief maken. Maar er zijn meer specifieke cijfers per groep nodig om dat te onderzoeken.

23 juni: Delta variant

Op 18 juni publiceerde Public Health England een zogenoemde technische briefing over de coronavirusvarianten in Engeland. In dit document staat dat er sinds 1 februari ruim 60.000 besmettingen met de deltavariant zijn opgespoord. Meer dan de helft van deze infecties werd geconstateerd bij ongevaccineerden.

In totaal zijn 73 personen na een infectie met de deltavariant overleden. Ongeveer de helft van de overledenen (34 personen) was niet gevaccineerd tegen COVID-19. Ook had één persoon zo recent een eerste coronaprik gehad, dat er nog geen effect van de vaccinatie kon worden verwacht. Daarnaast zijn 10 personen die al wel enige tijd geleden een coronaprik hadden gehad en 26 volledig gevaccineerde personen overleden.

Er zijn in totaal dus iets meer gevaccineerden dan niet-gevaccineerden overleden. Iets wat ook in ons land het geval blijkt, zie de cijfers van Lareb. Ook valt in het UK op van de volledig gevaccineerden (twee prikken) bij wie een besmetting was vastgesteld 0,6 procent overleed, terwijl van de ongevaccineerden bij wie een besmetting was vastgesteld ongeveer 0,1 procent overleed.

Maar dit betekent niet dat je kunt concluderen dat de deltavariant voor gevaccineerden gevaarlijker is dan voor niet-gevaccineerden, zoals Baudet heeft gesteld. In Engeland is plm 80% gevaccineerd en dat vertekend het beeld. Het aantal overlijdens van ongevaccineerden is dus uit een veel kleinere groep. Wel is duidelijk dat vaccinatie geen afdoende bescherming biedt, omdat het a: niet aanslaat en b:geen herbesmetting voorkomt. Gevaccineerden zijn dus in theorie wel degelijk gevaarlijke bronnen van de ziekte, zij het minder dan ongevaccineerden.

23 juni: van Dissel is prikofiel

Ongelooflijk, 1,8 miljoen jongeren vaccineren om de rest wat zekerheid te geven, dat wil van Dissel en het RIVM nu. En dat vast via de school min of meer verplichten, sluikdwang uitoefenene, en dan komen de 6 tot 12 jarigen ook nog, nog eens 1,5 miljoen prikken zetten! Dat is weer mooie handel voor de prikindustrie waar de RIVM zo lekker tussen zit.

Dat is wat het RIVM voorstelt. Terroristen gebruiken vaak kinderen als schild om zichzelf te beschermen, is dit anders? Het WHO adviseerde er eerst tegen (sinds gisteren is dat weggehaald) en 0,4 % in die leeftijdsgroep tussen 12 en 16 jaar kregen in een proeftraject van een paar duizend personen ernstige bijwerkingen, dat rapporteert Pfizer zelf in hun bijsluiter pag 27. Dat wil zeggen iedere 250ste geprikte heeft ernstige bijwerkingen, is dat verwaarloosbaar, zonder risico, moeten we dat snel doen voor een voorlopig virtuele dreiging die net als de Britse variant misschien niet echt zo gevaarlijk is als hun modellen toen aangaven!

Terroristen gebruiken kinderen als schild voor hun bescherming, is dat wat van Dissel nu wil? Kindsoldaten inzetten, daar komt het op neer, zijn daar geen wetten en verdragen tegen? Neurenberg, Helsinki, UVRM?

22 juni verwarring alom

Lareb meldt op 1 augustus. Tot nu toe zijn er 491 meldingen van overlijden na coronavaccinatie, 42 meer in een maand . Het gaat hier om 269 personen van 80 jaar of ouder, 153 personen tussen de 65 en 79 jaar en 67 personen onder de 65 jaar was 51 dus 16 meer. Van 2 personen is de precieze leeftijd niet bekend. Op 20 juni bleek dat aantal 409 te zijn, afgezet tegen de 2800 ‘normale sterfgevallen vanwege Corona” waar de sterfte erg is teruggelopen, sinds de vaccinatie is dat 13,7%.  Op 4 juli  al weer 448 personen, dus 39 meer, het neemt dus toe. Het gaat hier op 4 juli om 263 personen van 80 jaar of ouder, 132 personen tussen de 65 en 79 jaar en 51 personen onder de 65 jaar.Op 4 juli 409 overlijdens na vaccinatie, overigens zonder directe koppeling naar de ziekte, dus daar kunnen ook gewone overlijdens bij zitten. Dat betekent dat de laatste 2 weken in juni in totaal 29 mensen zijn overleden na vaccinatie. Vergelijk dat met de 51 sterfgevallen die het RIVM over de laatste 2 weken opgeeft (de laatste dagen nog maar 1 per dag), en als we aannemen dat die 29 mensen daar bij zitten, dan sterven er dus 29/51 = 56% na vaccinatie (1 of 2 prikken) en 22/51= 44% aan Corona zonder gevaccineerd te zijn. Dit is onrustbarend. Meer mensen sterven dus na vaccinatie, dit terwijl ongeveer 60% gevaccineerd is. Dat gaat dus min of meer gelijk op, ergo vaccinatie beperkt niet het risico op overlijden.

Je mag weer meer reizen, en in algemene termen kun je wel uitvinden naar welke landen, maar de details zijn verwarrend. Bijvoorbeeld dat men in sommige landen ook voor kinderen (in italie en portugal vanaf 2 jaar) inreisbeperkingen zijn en die dus tenminste getest moeten worden, maakt het weer moeilijk. Want dan zite aan de grens en laat je dan een of andere club je babies in de neus poken?

Verder blijft de overheid totaal ondoorzichtig bezig met haar adviezen en verplichtingen. Het RIVM geeft aan dat handenwassen onzinnig en onnodig is, besmetting door deeltjes is onwaarschijnlijk, maar de maatregelen blijven dat handenwassen noemen. Of hoe zit dat nou met Janssen en AstraZeneca, eerst gaan die in de ban, vanwege bijverschijnselen daar niet meer mee prikken is het devies en dan blijkt dat men gewoon doorgaat met die verdachte vaccins en Janssen tot zelfs tot éénprik-favoriet voor allerlei groepen en verzoeksnummer is gepromoveerd. Is dat om de ingekochte troep op te ruimen, of praat de ene club niet met de andere?

Dat de overheid bij Pfizer etc. niet aandringt op afmaken van de normale toelatingsprocedure, dus met dierproeven die ook multigenerationele problemen en bijwerkingen kunnen uitsluiten, is een schandaal op zich. Ook het feit dat men niet aangeeft welk deel van de positievf getesten en de ziekenhuisopnames gevaccineerden betreft is kwalijk.

19 juni hoera, nog meer versoepeling, Rutte doet alsof hij het persoonlijk geregeld heeft

Ondertussen hebben de wereldleiders het scenario voor de volgende pandemieen bepaald op de G7.Er is  G7 statement juni 2021 over 100 days Mission en de Verklaring van Carbis Bay met veel Building Back Better, maar ook erg stringente en globale maatregelen en vaccinatiedwang https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/06/13/carbis-bay-g7-summit-communique/ en https://www.gov.uk/government/publications/100-days-mission-to-respond-to-future-pandemic-threats en Melinda (French) Gates, ex van me-too Bill schreef het voorwoord, zei ik niet dat ze in de politiek gaat, nu schuift ze al aan bij de G7

Het komt er op neer dat (als we iedere griep tot pandemie uitroepen) volgens een bericht van iemand die het analyseerde: • Dat er de volgende jaren bij iedere grensovergang gebruik zal gemaakt worden van prikpaspoorten • Dat er volop zal worden ingezet op massaal testen en monitoren van burgers wereldwijd • Dat er op korte termijn minstens zestig procent van de wereldburgers (inclusief kinderen) de spuit moeten krijgen, en dat daarna er geregeld updates komen • Dat de farma-industrie via haar lobby-organisatie GAVI het beleid van de WHO verder mee mag sturen • Dat de censuur op sociale media nog verder wordt uitgebreid, ter ‘bescherming’ van de burgers.

17 juni 2021

Bijwerkingen vaccins, 13,6% van het aantal Coronadoden als gevolg van vaccin-bijwerkingen volgens Lareb

 Meer doden als gevolg van vaccin dan van reguliere corona nu, dat zijn er nog maar 1 of 2 per dag, zie Lareb

Het zou allemaal zo veilig als wat zijn, minimale bijwerkingen, waar maak je je druk over. Nou, even de officiële Lared cijfers bekijken leert iets anders. Er zijn volgens Lareb tot nu toe in Nederland 381 meldingen van overlijden na coronavaccinatie (16 juni). Dat is weinig specifiek, het kunnen ook gewone overlijdens door bv. hartaanval of zo zijn, maar het duidelijke verschil tussen 1 en 2 priks overlijdens geeft aan dat er wel degelijk een stevige Corona-component is. (Pfizer 218-83)

Het gaat hier om 249 personen van 80 jaar of ouder, 97 personen tussen de 65 en 79 jaar en 33 personen onder de 65 jaar. Van 2 personen is de precieze leeftijd niet bekend. Dat moet worden afgezet tegen 17,700 overlijdens door Corona/Covid, dat is 2,1%. Of nog drastischer, het aantal doden sinds de vaccinatie, ongeveer 2800 en dan is het 13,7%.

Het lijkt er ondertussen (in juni) op, dat er meer mensen doodgaan door vaccinatie-bijwerkingen dan door Corona (nu nog maar 1 of 2 per dag). Cijfers van EMA die zouden aangeven dat er in Europa 7000 doden zijn, berusten volgens factcheckers op misinterpretatie en dubbenltellingen. Wat de cijfers dan wel zijn, wordt niet duidelijk gemaakt.

Maar iedereen moet en mag (nog) zelf beslissen, al is de sluikdwang overduidelijk.

16 juni 2021

Soms begrijp ik de hele overheidsvoorlichting niet meer. Eerst mocht Astra-Zeneca wel voor 60 plussers, maar toen werden zowel Janssen als Astra in de ban gedaan. Voor de landelijke vaccinatiestrategie adviseert de Gezondheidsraad echter om de leeftijdsgroepen die nog aan de beurt komen vanaf nu BioNTech/Pfizer of Moderna-vaccins aan te bieden.

Tenminste, zo leek het. Astra is wel uit beeld, Suriname zal wel wat hebben gekregen. Maar alleen de inzet van het Janssen-vaccin is op 2 juni 2021 veranderd. De Gezondheidsraad benadrukt dat het Janssen vaccin effectief en voldoende veilig is. In bepaalde gevallen is het volgens de Gezondheidsraad wel verstandig om het Janssen-vaccin aan te bieden, omdat mensen met 1 prik van Janssen direct volledig gevaccineerd zijn. Ook kunnen alle 18-plussers die dat willen, zich in de week van 21 juni 2021 melden bij de GGD voor een vaccinatie met het Janssen-vaccin. Mensen die al een afspraak hebben staan voor vaccinatie met een ander vaccin maar toch Janssen willen, kunnen hun afspraak omzetten naar 1 prik met het Janssen-vaccin. Lees meer over de keuzemogelijkheid van het Janssen-vaccin: Ik wil een Janssen-vaccinatie. Hoe werkt dat?.

Doorprikken maar, blijft het advies en ik maak me zorgen. Niet alleen over de directe bijwerkingen, 12% van de coronadoden blijken dus door of na vaccinatie te zijn. Maar ook op lange termijn. De hele vruchtbaarheids-kwestie wordt nu van twee kanten opgespeeld, de anti’s vrezen de gevolgen van vaccinatie, de pro’s roepen dat de ziekte je onvruchtbaar kan maken. Maar ik persoonlijk zie dat niet als het grootse bezwaar tegen vaccinatie van personen in de vruchtbare leeftijd. Want als er een probleem is op lange termijn, dan gaan we dat pas veel later merken. We weten ondertussen wle dat de sperm-count en de levendigheid van het zaad al decennia aan het afnemen is, maar dat relateren aan zaken als antibiotica, keizersnede, microwave en gen-modified eten worden niet echt onderzocht. Normaal gesproken zou bij het toelaten van een vaccin er een hele testprocedure zijn met dieren, die zich snel vermenigvuldigen, om te zien wat een paar generaties aan het licht brengt. Die procedure is, vanwege de haast, niet gevolgd en dus zijn er ook geen resulatten bekend. Je zou denken dat regeringen nu de fabrikanten dwingen dat alsnog te doen, maar daar hoor ik niks over. Daarom heb ik twijfels, niet vanwege de stemmingmakerij of de geruchten en de zogenaamde experts, maar omdat de toelating nog steeds experimenteel is en men de ontbrekende onderzoeken niet uitvoert.   

Als er onverwachte of ernstige bijwerkingen zijn na vaccinatie kan dat worden doorgegeven aan Lareb. Elke maand verschijnt een samenvatting van de rapporten over de veiligheid van de vaccins van Pfizer (Comirnaty)ModernaAstraZeneca (Vaxzevria) en Janssen. De nieuwste informatie staat ook op de CBG pagina’s over de coronavaccins, maar feitelijke overzichten over hoeveel en welke bijwerkingen ontbreken op de CBG pagina’s.

Verdere referenties:

https://nos.nl/artikel/2375203-ggd-s-stoppen-even-helemaal-met-astrazeneca-om-verspilling-tegen-te-gaan  op 3 april

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/vraag-en-antwoord/wat-moet-ik-weten-over-vaccinatie-met-het-astrazeneca-vaccin  op 21 mei

12 juni 2021

Het vertrek van Pieter Omtzigt uit het CDA is niet onverwacht, maar komt hard aan en zet de hele formatie weer eens op nul. Want zou Rutte het aandurven met een partij die na terugkomst van Omtzigt in september wel eens meer dan een paar kamerleden zou kunnen zien overstappen, in zee te gaan. Het hele formatie-verhaal kan nu nog een linkse variant krijgen, dus zonder VVD en wel met de resten van het CDA, maar nieuwe verkiezingen zou ook een optie kunnen zijn. Daarover beslist een meerderheid in de kamer en die is niet onmogelijk. Dat zou ook Omtzigt even buitenspel zetten, die moet dan heel snel een eigen partij opzetten, steunverklaringen vragen en met een eigen lijst komen, daar is weinig tijd voor. Tenzij hij zich aansluit bij een zittende club, van Haga zou een optie kunnen zijn, die is druk bezig met zo’n partij organisatie opzetten. In ieder geval, het blijft in beweging, daar in Den Haag.

11 juni 2021

Corona maakt nog steeds slachtoffers, in 2021 nu al meer dan in 2020. Het totale aantal doden wereldwijd komt volgens de Johns Hopkins University uit op 3,8 miljoen. Het aantal geregistreerde besmettingen sinds het begin van de pandemie staat op 174 miljoen. Wat me opvalt is dat de collateral damage, de mensen die sterven doordat de economie instortte, de wereldhandel terugliep, goedkope lonen landen geen werk meer hadden, het toerisme onderuit ging, hongersnoden ontstonden als gevolg van lockdowns, uitbraken van ziektes die daar weer het gevolg van waren, het aantal zelfmoorden, de ellende die Corona ook veroorzaakte, nergens wordt genoemd. Dat gaat om veel meer dan 4 miljoen doden en loopt nog steeds op.

10 juni 2021 Conspiracy theorie; het complotdenken

Rond Corona wemelt het van de complottheorieën en de complotdenkers. Dat is niet onverwacht, dat gebeurt meestal bij grote onrust, angst  en als er een gevoel van onveiligheid in de samenleving is, en het internet heeft zeker geholpen bij het verspreiden van de complot-theorieën en het samenbrengen van de aanhangers daarvan. Men zoekt naar verklaringen voor wat als een rampzalige situatie wordt ervaren, geeft makkelijk de schuld aan al dan niet echt bestaande groeperingen en maskeert daarmee het minderwaardigheidsgevoel van binnen. Door zich te identificeren of zelfs aan te sluiten bij een beweging die rationeel of irrationeel ‘bewijst’ dat er anderen zijn die het allemaal in het geheim hebben bekokstoofd is dan een sociale en psychologische vluchthaven. Zo’n opstelling geeft een simpele verklaring voor ingewikkelde problemen.

Een samenzwering of complot is een geheime afspraak tussen een aantal personen om iets te ondernemen gericht tegen een andere persoon of groep. Samen heimelijk snode plannen maken. Alleen blijven heel grote plannen en conspiracies nooit echt geheim. De wetenschap en de kerken zijn vaak begonnen als min of meer geheime bewegingen, de alchemisten als voorlopers van de moderne chemie en fysica liepen niet te koop met hun onderzoekingen. Maar geleidelijk groeide dat en kunnen we nog wel de complotten en kwalijke manipulaties herkennen, maar noemt niemand ‘academia’ een conspiracy, al heeft het er veel van weg. En de kerken hebben ook geen echt schone lei en daar zijn bibliotheken over vol geschreven.

Nu bestaan er ongetwijfeld clubjes mensen die bepaalde doelen willen bereiken, soms heel negatief, soms positief, meestal omdat de belanghebbenden er beter van worden. Ontkennen dat zoiets als het Davos World Economic Forum bestaat en de belangen van de zittende elite en superrijken nastreeft, is onzinnig. Dat is allemaal nog redelijk open en inzichtelijk. Je kunt het kwalijk noemen of juist zien als een poging om ‘normaal’ nog overeind te houden, als een achterhoedegevecht of bewust de tweedeling in stand houden, kies maar. Maar om daar een geheime wereldregering achter te zien, dat is complotdenken. Dat banken, superrijken, multinationals en filantropen allerlei plannetjes (scenario’s) bedenken en daar niet eens erg geheimzinnig over doen is gewoon een feit. De Rockefellers, Rothschilds, de internet-miljardairs, de media moguls zoals Murdoch en ooit Hearst en de leiders van totalitaire regimes proberen natuurlijk de zaak naar hun hand te zetten, maar gelukkig lukt dat nooit helemaal. En soms bedoelen ze het nog niet zo slecht ook, de do-gooders van deze wereld, maar zijn ze naïef en klunzig.

Complotten hebben een sinister doel, neemt men aan. Denk aan het ondermijnen van de samenleving, het ziek maken van bepaalde groepen, het najagen van overwinsten, het plegen van een staatsgreep, het ontketenen van een oorlog, het plegen van een aanslag op een persoon of een regering  ten val brengen. Soms is er geen model of theorie achter een aangenomen complot, maar is de beschuldiging voldoende en mag de ‘volger’ invullen wat het doel kan zijn.

Er zijn wel geheime complotten, overheden hebben allemaal clubs die zitten te wroeten zoals de CIA, ook in ons land bleek er een geheime militiaire antiwappie afdeling, de politie doet soms heel foute dingen, bedrijven en criminelen zijn soms zeer kwalijk bezig. Maar zitten daar aliens of een geheime wereldregering achter? Zou onze Koning met z’n klunzige vergissinkjes of onze Mark die zo vergeetachtig is, op dat niveau aan de touwtjes trekken? Als de Bilderberg groep zo machtig zou zijn en onze Willem Alexander daar iets te zeggen heeft dan moet het wel een stelletje domkoppen zijn.

Wie zijn dat, de complotdenkers?

Het altijd moeilijk om een sluitende classificatie te geven van mensen die een bepaald gedrag vertonen. Toch is er met behulp van zogenaamde karakter- of persoonlijkheidstyperingen wel aan te geven welke soorten mensen eerder neigen tot het denken in conspiracy termen. Bij de enneagram types 2 (de helper, de zorger, idealisten die waardevol willen zijn voor anderen) en type 6 (de angstige en contrafobische loyalist, zoekend naar status, controle en structuur en zekerheid) komen ze het meeste voor. Bij type 6 zijn het vooral de jongeren (tot 28 jaar) en bij type 2 de wat ouderen (gemiddeld 36 jaar) die er aan meedoen. Dat twee ogenschijnlijk zo verschillende groepen toch achter dezelfde dingen aanhollen lijkt paradoxaal, maar zagen we bij de verkiezingen ook al, de harde complotters (6) en de spirituele zoekers (2) stemden beiden op FvD. Ze gebruiken verschillende sociale media, de jongeren vooral tweets, de ouderen meer email en Facebook.

 

Dat conspiracy denken trekt vooral kansarmen aan, meer jongeren dan ouderen en meestal niet de best opgeleiden. Zij missen de ervaring en het inzicht om onderscheid te maken tussen verzinsels, fake news, geruchten, manipulatieve informatie  en de falsifieerbare werkelijkheid. Vanuit hun perspectief zijn zij slachtoffer, vertrouwen ze de democratie, de overheid, de wetenschap en de experts niet meer en omarmen gemakkelijk beschuldigingen aan het adres van ‘de anderen’, of die nu in de maatschappij, de politiek, of als totaal onzichtbare wereldregering opereren. Nu zijn er meestal wel wat argumenten te vinden die hun positie ondersteunen, want niet iedere samenzwering is een illusie, er zijn wel degelijk sinistere groepen die snode plannen hebben of hadden. Schandalen genoeg die zo’n opstelling onderbouwen, want Watergate, de algoritmes van Google en Facebook, de geheime militaire spionage afdeling die in ons land bleek te bestaan, het afdekken van de toeslagen-ellende, de leugens van de politiek, overal klokkenluiders; er is genoeg brandstof voor een leuk media-fikkie. En maak het niet te klein, een wereldcomplot of geheime wereldregering ‘bevechten’ van miljardairs, vrijmetselaars, Joodse zionisten, aliens, of alomvattende computerprogramma’s (matrix).die achter de schermen alles controleren is interessanter dan de lokale wethouder betrappen. En dan is het nieuws natuurlijk niets anders dan een zoethoudertje, met politici en experts als marionetten die volgens hen allemaal bespeeld worden.

Oorzaken

Je zou kunnen zeggen dat complotdenken meestal een gevolg is van een te grote, onbereikbare en niet luisterende overheid of institutie en een situatie waarin de mensen zich machteloos voelen. Dat is echter de prijs van wat we civilisatie noemen, het sociale contract dat nodig is om een samenleving ordelijk te houden. Als een groep mensen groter is dan de 150 van Robin Dunbar vormt zich vanzelf een hiërarchie en een gelaagdheid, er ontstaat een top en een bodem en het gevaar is dat de communicatie alleen nog maar van boven naar beneden gaat, meer dictatoriaal en opgelegd. Dat groeien naar een centraal gezag en daarmee verlies van proportionaliteit en subsidiariteit (passend niveau, zo dicht mogelijk bij de betroffene) zien we vooral als er een externe dreiging is, zoals bij de Corona pandemie. Dat betekent onmacht voor wie niet in de top zit, voeding voor het minderwaardigheidsniveau en als gevolg zoeken naar een omgeving en kapstok om dat ongenoegen een plek te geven. Gaan geloven in een complot dat achter alle ellende zit en nog veel erger beoogt is dan een makkelijke uitweg. Dan hoef je niet aan jezelf te twijfelen.

Het complotdenken is van alle tijden en alle culturen, antisemitisme is een duidelijk voorbeeld. Ook de rol van Nero in de brand van Rome was een complotverhaal dat niet op waarheid beruste. Het neemt toe in tijden van onzekerheid, bij natuurrampen, oorlog en economische depressie en nu de Corona pandemie.

Samenzweringstheorieën zijn er, ik refereer hier aan wat Yuval Noah Harari meldde,  in alle soorten en maten, maar de meest gangbare vorm is die van het Wereldcomplot. In een recente peiling werd aan 26 duizend mensen in 25 landen gevraagd of zij geloofden dat ‘één enkele groep mensen heimelijk de gebeurtenissen controleert en de wereld regeert’. 37 procent van de Amerikanen, 45 procent van de Italianen, 55 procent van de Spanjaarden en 78 procent van de Nigerianen vonden dat ‘zeker of waarschijnlijk waar’.

Omdat het complotdenken zo breed geworteld blijkt, zeker nu internet, sociale media en de globalisering er bijna een industrie van hebben gemaakt, moeten we aannemen dat er sociaal-psychologische mechanismes zijn die dit collectieve dwaaldenken bevorderen. Er ontstaat een collectieve resonantie, men identificeert zich met de theorie, voelt zich deel van een groep met ‘verheven’ idealen (vrijheid van meningsuiting voorop); het is best gezellig om wat te chatten en te demonstreren, dan voel je de adrenaline weer eens. De behoefte om duiding te vinden voor wat beangstigend, dreigend en onbegrijpelijk is tekent de mensheid. Religie is na het familie- en stamverband de oudste identificatie en is voor velen ook een soort complot geworden.

Angst, als reactie op bedreiging van onze identiteit, is de fundamentele emotie die verblindt, opjaagt en tot irrationele opvattingen en gedrag leidt.

Complotdenken is van alle tijden, maar is meer in beeld sinds deKoude Oorlog. Amerika kreeg toen zoveel misinformatie van de eigen regering, dat men ging twijfelen aan alle bangmakerij. Eén van de pioniers in het vooral populistische en nationalistische complotdenken was de in 1958 in de VS opgerichte John Birch Society (JBS) via het blad American Opinion (The New American).

De technieken van de complot-industrie propaganda

Er worden allerlei methodes gebruikt, zowel retorische als psychologische als gebruik maken van valse feiten, valse expert-meningen en debater-trucjes.

Ø  Het is niet erg dat je liegt, als je maar blijft liegen en het steeds groter maakt

Ø  Cherry picking, krenten uit de pap die ‘toevallig’ je standpunt bevestigen (pars pro toto)

Ø  Een sluitend verhaal (narrative) opstellen, waar alles schijnbaar in past en geen gaten kent

Ø  Fake nieuws, onjuiste of verzonnen informatie presenteren als echt nieuws

Ø  De gaten in de heersende (wetenschappelijke) opvattingen breed uitmeten en een nieuwe ‘fringe’ theorie poneren, die niet falsifieerbaar is

Ø  Cui bono? Wie heeft er voordeel bij? Dat er iemand beter van wordt is dan al het bewijs voor het bestaan van het complot en diegene is dan ook automatisch de schuldige

Ø  De schuldvraag bij de verkeerde leggen, die er niets aan kon doen, maar zich niet kan verdedigen. Persoonlijke aanvallen (ad hominem)

Ø  Ontkennen van Hanlon's scheermes; dat stupiditeit eerder de oorzaak is van missers dan slechte bedoelingen

Ø  Ontkennen van Occam’s scheermes; dat eenvoudige verklaringen meestal relevanter zijn dan overdadig complexe

Ø  Eenzijdige propaganda, ga nooit in op de argumenten die je zouden kunnen tegenspreken

Ø  Gebruik historische referenties en pseudoscience verklaringen die niet kloppen, maar die niemand snel kan nagaan

Ø  Refereren aan ‘een machine’, een ‘matrix’, een algoritme dat niemand kent maar ingewikkeld genoeg wordt gepresenteerd als een valide optie

Ø  Refereren aan een bijgeloof dat we zogenaamd allemaal delen

Ø  Cirkel-redeneringen gebruiken, die zichzelf bewijzen vanuit de aannames

Ø  Ruimte en balans claimen in de media, het tegengeluid moet evenveel aandacht krijgen, zelfs al zijn er veel minder aanhangers

De psychologie heeft natuurlijk naar het fenomeen gekeken. Apophenia is de psychologische tendens om zinvolle verbindingen of patronen te zien in zaken en kwesties die niks met elkaar te maken hebben (Klaus Conrad 1958). Het is een normaal verschijnsel, we zien bijvoorbeeld snel gezichten in de natuur, maar kan ook pathologisch worden. Het complotdenken is een typisch geval van apophenia.

Verklaringen voor complotdenken

De wetenschap probeert dit soort dingen te verklaren en te catalogiseren. Er zijn psychologische (we worden gehypnotiseerd, de matrix), sociaal/collectieve (we worden uitgebuit en opgeleid tot slaven en brave consumenten) en spirituele (geloof in deze of gene God) conspiracy theorieën.

De bekende filosoof (falsificatie-theorie) Karl Popper beschreef het centrale problem van de conspiracy theorieën als een ‘attribution error’, waarbij een gebeurtenis gezien wordt als gepland en bedoeld, daarbij voorbijgaand aan toeval en onbedoelde consequenties In The Open Society and Its Enemies (1945) gebruikte hij „the conspiracy theory of society“ om het idée te beschrijven dat oorlog, werkeloosheid en armoede het gevolg was van de invloed van een paar machtige figuren en groepen.

 

De Amerikaanse historicus Richard Hofstadter (The Paranoid Style in American Politics uit 1965) suggereerde een consensus gevoel over democratie als uitgangspunt van complotdenken. Zij die daar niet in pasten en zich dus niet vertegenwoordigd voelden, zouden zich vervreemd voelen en afwijkende meningen niet meer zien als basis voor discussie, maar als gevaarlijke en verdachte opvattingen. Dat zou tot een paranoïde, niet meer rationele en collectieve angst leiden en hen gevoelig maken voor charismatische leiders en totalitaire regimes en extremisme. Daar zijn geen argumenten tegen opgewassen, er is zelfs de neiging om diametraal tegenover elkaar staande opvattingen allebei te omarmen. Zoals dat zowel ultrarechtse als spiritueel georiënteerden op FVD stemden.

Karen Douglas (Conspiracy theories as part of history: The role of societal crisis situations, Jan-Willem van Prooijen,Karen M Douglas, 2017) is een professor in ‘ social psychology’ aan de University of Kent UK, onderzoekt conspiracy en concludeerde onder meer dat oudere mensen minder vaak in dergelijke theorieën geloven dan jongeren, dat er geen verschil is tussen mannen en vrouwen en dat intelligentie negatief correleert, dus dat complotdenkers minder opleiding en dus minder toegang hebben tot betrouwbare bronnen, niet noodzakelijkerwijs minder intelligent. Ook narcissisme komt meer voor bij de conspiracy volgers, die hebben behoefte aan uniek, bijzonder zijn, iets weten dat anderen niet weten Ze ziet drie psychologische motieven, epistemisch, existentieel en sociaal. Epistemisch willen zeggen op zoek naar kennis en waarheid, een verklaring voor wat er gebeurt. Existentieel draait om je veilig en geaccepteerd te voelen, om autonomie en je niet gecontroleerd voelen. Sociale motieven gaan om je goed voelen, om zelfvertrouwen en om groepsgevoel, ergens bij horen.

Jesse Walker (2013) ziet vijf soorten conspiracy theorieën:

·       De vijand van buiten of "Enemy Outside" wanneer de dreiging van buiten komt, bijvoorbeeld van buitenaardse aliens

·       De vijand in eigen kring "Enemy Within’ met mensen die als vijfde colonne de zaak willen beïnvloeden.

·       De "Enemy Above" zijn de rijken, de elite, de machthebbers die op winst en macht uitzijn.

·       De "Enemy Below" zijn de armen, achtergestelden, de lagere klasse in de sociale orde wil omverwerpen.

·       De "Benevolent Conspiracies" betreft hemelse krachten die achter de schermen de wereld willen helpen.

Volgens Michael Barkun zijn er drie soorten complotdenken;

Ø  Gerelateerd aan een specifiek voorval (Moord op Kennedy, 9/11)

Ø  Systematische conspiracy theorieën, die een breder doel erachter aannemen.

Ø  Superconspiracy theorieën die allerlei andere complotten bij elkaar harken en verbinden tot een geheel, meestal met een geheimzinnige supermacht aan de top.

Het complotdenken is niet ongevaarlijk, het kan leiden tot heksenjachten, oorlogen en genocide. Dat kan door ‘lone wolfs’, die doorslaan met terreurdaden, maar ook hele naties kunnen met zo’n idee op de loop gaan. Dat heeft te maken met ‘group mind’ verschijnselen, de massa of een deel van de massa identificeert zich met een bepaald idee en volgt de leiders, ook als die onzinnige en gevaarlijke paden inslaan.

 

6 juni 2021; begin van het einde

In de loop van juni gaan steeds meer van de Corona gerelateerde beperkingen verdwijnen. De druk is van de ketel en het gaat nu eigenlijk sneller dan verwacht en de experts adviseerden.

Op vrijdag 28 mei 2021 kondigde Mark Rutte in één van z’n ondertussen fameuze persconferenties dat ‘brisante” nieuws aan. De verdere versoepelingen, het opengaan van horeca en de mogelijkheid van festivals kwam neer op het einde van de lockdown. De mondkapjes en anderhalve meter afstand blijven nog even maar ook daar is het einde in zicht. De vaccinatiedwang blijft wel overeind, zelfs nu AstraZeneca en Janssen wegens het risico op bijverschijnselen zijn afgevoerd. Deze eerst zo als veilig aangeprezen winkeldochters worden naar arme landen gestuurd, daar tellen de bezwaren blijkbaar niet zo. De instanties die dat beslisten propageren nog steeds vaccinatie voor iedereen, ook nu blijkt dat mensen die de ziekte hebben gehad, redelijk immuun zijn. Niet alleen 6 maanden, maar veel langer en die immuniteit bouwt zich zelfs verder op! Waarom dan die mensen nog vaccineren zou je denken, maar daarvoor zijn blijkbaar argumenten die ik niet begrijp. De argumentatie rammelt maar wordt geslikt als zoete koek, want anders mogen we niet op vakantie! De organisatie van een corona-certificaat blijkt ook een administratieve ellende, maar als tussenoplossing is er weer het aloude gele boekje met sticker. Over testen, reizen naar het buitenland, toegang tot evenementen wordt van alles bedisseld, maar sluitende maatregelen of apps blijven voorlopig een illusie.


Er ligt wel een blije zomer in het vooruitzicht. We gaan terug naar normaal, zo voelen velen dat. Lkker uit eten, weer concerten, festivals, verre reizen en het gespaarde geld gauw uitgeven, de campers, caravans en sloepen zijn niet aan te slepen. Dat is voor mij en ik denk velen, toch een reden tot zorg. Want de wereld is veranderd en dat mogen en kunnen we niet ontkennen. Corona woedt nog volop in landen die tot dusver gespaard bleven, wereldwijd is er zeker nog geen sprake van uitdoving. In sommige landen zit men nog helemaal in de eerste golf en vallen veel slachtoffers, terwijl juist daar de vaccins vaak te duur zijn voor brede verspreiding. Ook de ‘collateral damage’, de mensen die verhongeren omdat de economie, de industrie en het toerisme is ingestort, gaat om miljoenen slachtoffers en ook dat groeit nog steeds.

Van ‘normaal’, terug naar het consumentisme en de uitputting van grondstoffen, milieu en natuur zou eigenlijk geen sprake mogen zijn. Daarvoor zijn de dreigingen van het klimaat, de tweedeling en nog een handvol zeer serieuze problemen te ernstig.

Helaas, de druk is van de ketel en dus worden weer reisjes geboekt, gaan we het gespaarde geld snel uitgeven en plamuren we de ellende, de kosten en de slachtoffers weg achter een muur van positieve blijheid. Eerst maar snollebolleken met de EK, maar dan gaat het echt los. Er moeten bevrijdingsfeesten komen, een nationale feestdag, we hebben de oorlog tegen het virus ‘gewonnen’! Die paar miljard opgeslagen mondkapjes, stuur ze maar naar Suriname met de afgekeurde vaccins mee of maak er een vreugdevuur van. De aankoopmissers (of was het toch meer) komen nu geleidelijk boven water, maar of de ministers die dat lieten gebeuren de consequenties trekken is twijfelachtig. De pers is wakker geschrokken, zoekt naar schandalen, maar vergeet dat ze zelf braaf aan het lijntje bleven lopen en meededen aan de polarisatie.


Zoals altijd schrijven de overwinnaars de historie en regent het prijzen, penningen, ridderschappen voor de grote leiders van OMT, RIVM; voor allen die het oprechte leiderschap van onze Mark hebben gediend. Het grote afdekken gaat beginnen, niemand is schuldig, foutjes moeten maar vergeven worden, indien nodig zijn we vergeten hoe het ging. Die zeperds, ach er ging wel eens wat mis, de druk was groot, onwetendheid valt niemand te verwijten. De media zullen nog wel wat missers en fuckups boven water halen maar te veel klokkenluiders, dat moet ontmoedigd worden. De censuur is nog niet weg, demonstreren mag alleen tot steun van het regime, feesten mag en de voetbal komt er aan. De Olympische Spelen zijn ook een leuke afleiding, als ze het in Japan tenminste een beetje kunnen fiksen.

Het is duidelijk dat er een parlementaire enquête moet komen, maar de politieke situatie is niet zo helder, dat daar makkelijk een meerderheid voor te vinden is, het is al eerder afgestemd. De pogingen om Mark Rutte in het zadel te houden beperken de politieke vrijheid, want de zittende coalitie wil natuurlijk niet gegrild worden in een echt onafhankelijk onderzoek. Zonder onafhankelijk buitenstaanders wordt zo’n parlementaire enquête een soort toneelspel, met een coalitie die alles onder de pet wil houden en niet accoord gaat met duideijke uitspraken.

De grote missers

Er is veel mis gegaan, ook veel dingen goed, maar de twee belangrijkste missers in het beleid lijken me:

A; Het ontkennen van natuurlijke (innate) immuniteit bij grote delen van de bevolking. Dit was de basis voor de concentratie op vaccinatie en het ontkennen van medicinale mogelijkheden op huisartsniveau (alles moest in het ziekenhuis) en profylaxe (preventie, voorkomen) als mogelijkheid, ook het verhogen van de weerstand door life-style aanpassingen, bewegen, vitamies, ect. werd niet gecommuniceerd..

B: De angst als factor in immuniteit. Meer angst betekent minder immuniteitsniveau dus meer kans dat een besmetting (vrijwel iereeen heeft wat virionen binnen) zich tot een ziekte met duidelijke symptomen ontwikkeld. De invloed van de angst op ons welzijn, op de samenleving en op de individuele mens is in de hele aanpak niet echt aan bod gekomen. Immuniteit is ook en misschien vooral een functie van stress en angst, en daar is ruimhartig van uitgedeeld. Er was overigens niet alleen angst bij de burgers, ook de regering en de experts waren bang, voor hun reputatie, status, voor de mogelijke fouten en de consequenties.

Begin van het einde

Het is een ingrijpende periode geweest en we zijn er nog niet uit, de dreiging van mutaties en een vierde golf in het najaar is er nog, maar de kans daarop is klein. Het wordt tijd voor terugblikken, en de politiek gaat nu het grote theaterstuk der wederopbouw opvoeren, de oude wijn in nieuwe zakken proberen te verpakken. We zullen weer samen moeten leven, de vaxxers en de ant-vaxxers, de BOA’s en de demonstranten, de kapot gemaakte middenstanders en ZZP-ers, Verzoening wordt een thema, natuurlijk onder leiding van een (nieuw) kabinet met dezelfde acteurs als voorheen.

Corona heeft er in gehakt, het was een koude douche, ontnuchterend. Hoe kon dit gebeuren, alles leek toch goed geregeld en dan hup, moesten we leven met ingrijpende beperkingen, zaten we ons thuis te verbijten, afstand houden en mondkapjes op in de winkel.

Onder baby-boomers (waar ik bij hoor) hadden we het er wel eens over, dat we eigenlijk nooit een echte ramp, oorlog of een massale tegenslag hadden gekend. We waren wat dat betreft een gelukkige en welvarende generatie.We hadden niet te klagen behalve dan misschien over onze gezondheid en dat het met het milieu en klimaat en de ongelijkheid toch niet goed ging, zowel in ons land als mondiaal. Maar dat perspectief is door de Corona-crisis drastisch onderuit gegaan. Plotseling zaten we in een soort oorlogs-zone met lockdown, angsten en beperkingen en moesten de confrontatie met een in aanvang onbeheersbaar virus aangaan. Lastig, angstig, deprimerend, ziekmakend, roepend om grote leiders die ons zouden redden!

Wereldwijs
Hebben we er iets van geleerd? Gaan we beter samenwerken, meer delen, iets doen aan de ongelijkheid, de armen bij ons en op het wereldtoneel meer betrekken bij de wereldorde, meer respecteren, meer helpen? Worden we wereldwijd wat wereldwijzer?
Het was niet helemaal onverwacht. Bij de millennium-wende zag het er al naar uit dat de eenentwintigste eeuw geen rustige tijd zou worden. Er waren dreigende wolken. De twintigste eeuw had ons veel moois en nieuws gebracht maar het was duidelijk dat die ontwikkelingen in de technologie, de schaalvergroting, de bevolkingsexplosie en de globalisering een bedreiging inhielden en een prijs hadden. Milieu, klimaat, een groeiende kloof tussen rijk en arm, de grondstoffenschaarste, welvaartsziekten, schuldenlast en financiële instabiliteit; de pijnpunten waren bekend. Daar was geen profetisch inzicht voor nodig. De internet-bubbel van overdreven winstverwachtingen en van maar grootscheeps data en klanten verzamelen klapte in 2001 en de bankencrisis sloeg toe in 2008. De grote klapper, so far, is het Corona-virus in 2020. Er waren weliswaar aanwijzingen dat er een grote pandemie aan zat te komen maar toch was niemand echt voorbereid op wat er gebeurde.

Een op zich lastige en niet onschuldig griepvirus-uitbraak in de stad Wuhan in China werd snel een pandemie. Er brak een mondiale paniek uit waarbij de reacties van met name de medische wereld en de overheid de zaak eigenlijk vooral erger maakten. Veel slachtoffers zijn daardoor wel geholpen of gered maar de nevenschade op menselijk en sociaal-economisch terrein is enorm en groeit nog steeds, we zijn er nog niet!

Long Corona werd eerst niet (h)erkend

Ik heb het, net als iedereen, over me heen laten komen maar wel met veel frustratie, veel zorgen ook. De hele ontwikkeling was voor mij een uitvergroting van mijn persoonlijke Corona verhaal. Want hoewel dat in het begin voor mij niet duidelijk was, had ik in 2018 op een international conferentie een voorloper en soortgenoot van Corona, namelijk het SARS-virus opgelopen. Dat had al in die tijd maar ook later mijn gezondheid behoorlijk aangetast. Ik ben er toen mee naar de dokter gestapt, die constateerde terecht dat m’n longen niet in orde waren en verwees me door. Er werden bij het AMC in Amsterdam waar ik eerder wegens een longabces opgenomen was geweest, allerlei tests gedaan, foto’s en een scan gemaakt. Corona was toen nog niet in beeld, niemand stelde een andere diagnose dan dat het restverschijnselen waren van die eerdere operatie; er was wat littekenweefsel maar het ging wel over, geduld. Toen de klachten aanhielden en er oedeem bij kwam (vocht in de benen en achter de longen) kreeg ik weer onderzoek en als medicatie plaspillen en weer scans en foto’s in het AMC maar eigenlijk dezelfde diagnose. Het zou ook nog aan m’n hart kunnen liggen, misschien had ik wel hartfalen, dus ook daar maar pillen voor.
Het werd niet echt beter, ik bleef moe, af en toe depressief, had geen smaak, hield veel vocht vast; ik werd niet meer de oude. Ik speurde het internet af en kreeg door, dat ik de symptomen van het Post-SARS Syndroom vertoonde. Daar was in Azië veel over bekend want SARS had daar al eerder behoorlijk huisgehouden. Maar hier wisten de huisarts en de longartsen van het AMC van niks. Dat syndroom kenden ze (nog) niet, ik beeldde me misschien maar wat in. Ook een organisatie als het Longfonds kende het niet, mijn posts op hun Coronaplein site werden al snel gecensureerd, want ik zou mensen maar bang maken. Onterecht, want de nare waarheid over het Post-SARS Syndroom is namelijk dat dit in een aantal gevallen nooit overgaat, de longblaasjes zijn dan onherroepelijk beschadigd. Dat wilde men niet horen, al waren er veel reacties van andere patiënten op dat Coronaplein met vergelijkbare klachten. Ik vertelde daar wat mijn ervaringen waren en hoe men me had behandeld maar dat ik daarbij de professor van het AMC bij naam noemde was onvergeeflijk, ik werd er af gegooid.
Dat was de situatie tot de zomer van 2020, toen de eerste verhalen begonnen op te duiken over wat nu Long Corona heet en feitelijk Post-SARS/ CoVid Syndroom was. Er werd toen wel een goed onderzoek (door prof. Martijn Spruit van het CIRO) gedaan. Men probeerde het nog even als tijdelijk en overgaand te benoemen maar ondertussen is duidelijk dat Long Corona sommigen, waaronder ikzelf, tot half-gehandicapte maakt en er is tot dusver alleen maar wat symptomatische verlichting te bereiken.
Corona was en is voor velen natuurlijk een ramp; het was allemaal zeer beperkend en ernstig,. Dat gevoel werd gevoed door doemdenkerig en bangmakend nieuws in de publieke media en mededelingen van hogerhand. Er kwamen naar mijn mening overdreven maatregelen maar over weerstand opbouwen en immuniteit verbeteren hoorde je niemand. Al die maatregelen werden, vaak vrij plotseling en van bovenaf opgelegd, per persconferentie afgekondigd. Geen discussie mogelijk. De politiek (het parlement) mocht achteraf soms nog een stempeltje zetten maar echte twijfel kreeg nauwelijks een kans. Die maatregelen waren toch nodig, zo werd benadrukt en we moesten het vooral ‘samen’ oplossen. Dat de burger, de eerstelijns gezondheidszorg en de rest van de samenleving niet werden geraadpleegd viel in het begin niet eens op.

Waren er middelen of methodses die over het hoofd gezien werden? Wat was er wel bekend en wat werd eronderdrukt als niet passend in het officiële plaatje?
Ik kwam er bijvoorbeeld snel, in februari 2020 al achter dat in de veterinaire wereld een profylaxe (bescherming) tegen Corona-griep bij dieren werd gebruikt op basis van een specifieke darmbacterie, de Enterococcus faecium. Waarom keek niemand daar naar als middel voor de mens? Als probiotica middel is een kweek daarvan gemakkelijk in te nemen en erg goedkoop te maken. Het was al gewoon te koop bij de drogist. Maar vrijwel niemand was dat opgevallen, hoewel veel virologen een veterinaire achtergrond hebben. Ik schreef daar artikelen over op academia.edu, een wetenschappelijk platform waar ook mijn boeken en andere artikelen staan, maar veel reacties kwamen er niet, ondanks de referenties naar andere publicaties. Mijn postings erover op het Coronaplein van het Longfonds werden natuurlijk direct weg-gecensureerd, alleen de ‘officiële’ aanpak zou helpen, de rest was kwakzalverij en zou mensen maar op vreemde gedachten brengen.
Mijn vondsten en inzichten deelde ik via internet en e-mail. In het begin was er nog niet veel censuur, later moest dat vaak met codewoorden, anders gingen de fact-checkers lastig worden. De censuur name wel toe, op Facebook en Youtube, maar ook Google weet er slim raad mee in wat je als reacie krijgt op zoektermen. Ook de KPN filtert via spamfilters, ook emails, en dat gaat tegen fundamentele rechten in! IK begrijp dat wel enigszins, er is naast polarisatie steeds meer sprake van radicalisering, van extreme standpunten en dat kan gevaarlijk uitpakken. Maar dat is de prijs van vrijheid van meningsuiting.


Toch blijf ik positief, misschien is dit het signaal om dingen anders aan te gaan pakken. Kan ik dus de Corona-crisis zien als een les en een waarschuwing aan de mensheid dat er iets moet veranderen? Dat klinkt als een zweverige wappie-opstelling maar wie beseft dat we vooral de laatste eeuw nogal slordig zijn omgegaan met milieu, grondstoffen en de natuur kan dit misschien meevoelen. Het is tijd om ons te bezinnen op wat we de aarde (en onszelf) hebben aangedaan en dan is de Corona-crisis een krachtige en ongemakkelijk waarschuwing maar misschien een begin van een grote verandering. Misschien wel een paradigma verschuiving die veel verder gaat dan wat minder reizen en thuiswerken.

 

--

Luc Sala -