Politiek, debatten, statements, moties, politici

3 juni plenair debat Corona eerste deel  , tweede deel

2 juni 2021 Het economisch steunpakket Deel 1 en Economisch steunpakket 2

Het economisch steunpakket stond centraal op woensdag 2 juni. De Kamer debatteerde vanaf 10.15 uur plenair over dit onderwerp. De opleving van het coronavirus heeft flinke gevolgen voor de economie. Veel bedrijven hebben te maken met strengere maatregelen door de lockdown. Het kabinet stelt daarom extra geld beschikbaar voor ondernemers. Voor het debat kwamen de demissionair ministers Stef Blok van Economische Zaken, Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Wopke Hoekstra van Financiën naar de Kamer.

3 juni 2021 commissiedebat over het coronavirus en wonen. De vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken overlegt met demissionair minister Kajsa Ollongren over dit onderwerp. De pandemie heeft invloed op de woningmarkt, vooral als het gaat om de sociale huursector. Door corona raakten mensen soms hun baan (tijdelijk) kwijt, werden ernstig ziek of moesten maandenlang met veel gezinsleden doorbrengen in veelal kleine woningen. 

 

Plenaire vergadering 27 mei (voorlopig verslag) 2e kamer

Motie over parlementaire enquête Wilders/Van Haga 18 febr 2021 afgewezen 37 stemmen voor

Motie  over geen belangen (OMT) in de ontwikkeling van een coronavaccin of coronatesten Wilders 9 dec 2020 afgewezen 74 stemmen voor

Tien moties in Tw eede Kamer bij behandeling van wetsvoorstel 35732 - Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19 (avondklok)

 

Artikel Wim Derksen over parlementaire enquête

Debat test-samenleving 1e kamer 25 mei test-wet

 

 

Website Wybren van Haga  wybrenvanhaga2.jpg

Website: Pieter Omtzigt omtzigt.jpg

 

Farid Azarkan (Denk) azarkan.jpg